De med dyre lån bør søke refinansiering

Refinance

Å låne penger til refinansiering i Norge er både trygt, enkelt og billig. Med rekordlave renter kan du enkelt refinansiere de gamle lånene dine; være seg et gammelt forbrukslån eller kredittkort.

Elektronisk signatur via BankID gjør også at refinanslånet ofte utbetales samme dag, til stor glede for deg som låntaker. Et nytt refinansieringslån i banken åpner nye dører, og stadig flere nordmenn velger å gripe mulighetene det byr på.

Lave oljepriser og svekket kronekurs har gitt oss en rekordlav styringsrente, som fører til at det er blitt enda billigere å låne penger. Derfor har også refinansiering økt i popularitet de siste årene, med muligheten til å slette dyre lån. Det er heller ikke bare privatpersoner som refinansierer gjeld, men også banker! Målet er alltid å kutte kostnadene ved å lesse av seg dyr gjeld.

Før man søker om refinansiering er det likevel en del viktige aspekter man burde sette seg nærmere inn i, slik som hvilken nedbetalingstid det lønner seg å velge. Her finner du all informasjonen du trenger for å låne penger til refinansiering på en sikker og billig måte, med en rask forklaring av selve søknadsprosessen. Renteforskjellene i markedet kan også være store, og det gjelder derfor å sanke inn tilbud hos flere banker samtidig. 

Lån penger til det du ønsker deg

Med refinansiering er det enkelt å finansiere kostbar forbruksgjeld. Pengene du sparer kan du investere i noe annet. Noen velger oppussing av bolig og hytte, mens andre bruker pengene på en velfortjent ferie til varmere strøk.

Refinansiering regnes som et såkalt “lån uten sikkerhet”. Med andre ord krever ikke banken pant eller sikkerhet i noen av låntakers eiendeler, til forskjell fra bolig og billån.

Refinansiering er derfor en økonomisk døråpner for mange nordmenn. Spørsmålet blir om det passer for deg? En viktig del av svaret ligger i rentenivået, som bestemmer kostnaden på lånet. 

Oppnå en lavere rente

Forbrukslån, refinansiering og andre typer lån behøver ikke være dyrt, såfremt man leter på riktig sted. For det første må må man fokusere på det effektive rentenivået, framfor det nominelle.

Her konverteres etableringsgebyret, terminavgift og nedbetalingstid til en endelig rentesats. Sistnevnte er riktignok ikke en “utgift” i den rette forstand, men har stor innvirkning på hvilke renter man ender opp med å betale på refinansieringen. Effektiv rentesats reflekterer den virkelige kostnaden ved å låne penger, og er derfor den satsen man alltid må fokusere på.  

Sørg i tillegg for å søke om refinansiering hos riktig bank, da forskjellene er store målt i rentekostnader og fleksibilitet. For å lese nyttige artikler relatert til temaet refinansiering klikk her. Avhengig av lånebeløpet kan små renteforskjeller fort utgjøre store beløp, og derfor gjelder det å sanke inn tilbud fra flest mulig banker samtidig.

Husk i tillegg at det ofte lønner seg å benytte en medlåntaker, der ektefelle eller samboer signerer på avtalen om refinans. Bankene vil vanligvis tilby et lavere rentenivå når flere låntakere står ansvarlig for nedbetaling av gjelden samtidig. Du kan også “prute” på rentekostnaden, og bankene er ofte villige til å senke rentenivået med noen prosentpoeng hvis kredittverdigheten din er god nok.

Før du setter i gang er det også viktig å fastsette akkurat hvilket type lån du trenger, og hvorvidt det skal være “sikret” eller “uten sikkerhet”. Heng med videre for å lære mer om hva som lønner seg.

Hvilken type lån bør man velge?

Et sikret refinansieringlån passer vanligvis best for de som allerede eier et fysisk objekt med en gitt markedsverdi. For bankene er det tross alt kun én ting som gjelder – nemlig risiko.

Kan de ta pant i kjøpsobjektet har de også bedre sjanse til å innfri den utestående gjelden refinansieringen misligholdes. Hos Skuesparebank.no kan du lese mer om hva som ligger bak løsningen. Husk bare at lavere risiko for banken vil gi deg tilbud om et lavere rentenivå.

Hvorvidt det alltid lønner seg å ta opp et sikret refinansieringslån med pant i bil, båt og MC kan diskuteres. Andre kostnader tilkommer ved slike lån, der tinglysingsgebyret er ett av de. Som regel er beløpet inkludert i etableringsgebyret, der samme regel også gjelder for inngåelse av avtale om lån uten sikkerhet. Men nok om det.

På den andre siden har du såkalte lån uten sikkerhet, der du som låntaker kan betale ned gamle lån ved å refinansiere.

Refinansiering uten sikkerhet gir deg full kontroll, og muligheten til å prioritere de dyreste smålånene dine. Refinansiering av eksisterende gjeld kan spare låntaker for store beløp. Målet er å innfri flere smålån samtidig, i bytte mot en lavere rentesats og fyldigere lommebok.

Søk om refinansiering med effektiv behandlingstid

Å søke om refinansiering hos norske banker skjer på en effektiv måte, med BankID og elektroniske søknadsskjema. I dag er det fullt mulig å få refinansieringen utbetalt samme dag man søker, så fremt man oppfyller alle vilkår.

Søknader om lån uten sikkerhet til refinansiering tar alt fra 10-30 minutter å fylle ut, enda pengene ikke vil utbetales samme dag (hvertfall som hovedregel). Banken gjør deretter en sjekk av opplysningene. Da ser de på inkassosaker og betalingsanmerkninger. Får du grønt lys vil banken klargjøre refinansieringslånet og betale det ut etter du har signert elektronisk med bankid.

Når lånedokumentet er signert, sendes det tilbake til banken som betaler ut pengene til oppgitt kontonummer. For at betalingen skal mottas samme dag, må den falle innenfor bankenes oppgjørstider. Som sagt så skjer det sjeldent, men det finnes unntak.

Du har sikkert lagt merke til forsinkelsen ved overføring av penger til kontoer i andre banker, og det skyldes at bankene kun overfører penger mellom hverandre til faste tidspunkt. I skrivende stund gjelder tidspunktene 05.45, 09.45, 11.45 og 15.45 på hverdager.

Med andre ord er det kun mulig å søke om refinansiering, samt få pengene utbetalt på en hverdag.

Rettigheter for deg som sletter gjeld

Når du låner penger til refinansiering har du flere rettigheter det er verdt å vite om, hvorav angreretten er den første. Når man inngå avtale om refinans, har man rett til å si opp avtalen innen 30 dager, såfremt man betaler tilbake hele beløpet på toppen av et gebyr som dekker långivers merkostnader.

Stortinget endret nylig loven slik at den også gjelder for såkalte “fjernsalg”, slik at de også omfattes av regelverket. Det finnes heller ingen begrensninger på når refinansieringslånet kan betales tilbake, og du kan innfri hele beløpet før tiden uten å bli straffet.

Av den grunn har du muligheten til å refinansiere gammel gjeld uten at banken kan straffe deg som låntaker (enda det finnes noen unntak). For boliglån gjelder det egne regler for overføring av lån, noe som er naturlig med tanke på avtalens løpetid som vanligvis strekker seg fra 15 til 30 år. Jo tidligere lånet tilbakebetales, jo større blir besparelsene.

Om inkassolovgivningen

Noen ganger går man glipp av en betaling, som medfører krav om inkasso. Ikke rent sjeldent er man også uenig i den beslutningen, av varierte årsaker.

I slike tilfeller er det viktig å kjenne til bestemmelsene i inkassoloven, der man kan “fryse” kravet såfremt det bestrides i skriftlig form.

Hvis man ikke er enig i långivers praksis bør man sende et brev til inkassobyrået og be om en bekreftelse på at brevet er mottatt. Når det skjer, plikter inkassobyrået å pause alle inkassosalær inntil de har behandlet ferdig klagen.

Det verste man kan gjøre når en regning går til inkasso, er å la være å svare på de brevene kreditor sender. Det lønner seg i tillegg å refinansiere på et slik tidspunkt, før inkassokravet blir til en betalingsanmerkning.

Bli kvitt gjelden når det haster som mest

Muligheten til å refinansiere er et viktig verktøy i det norske samfunnet, og i mange tilfeller en døråpner (bokstavelig talt) for de som sliter med gjeld.

Vi refinansierer bolig, kjøretøy og andre lån for å spare penger, i bytte mot framtidig nedbetaling og en fast rentekostnad. Før man refinansierer er det likevel viktig å sette opp en plan, og huske at lån må benyttes på en ansvarlig måte.

Fokuser på disse tre områdene:

  1. Sjekk hva du kan spare i renter med å refinansiere.
  2. Klarer du å betale tilbake pengene i samme tempo som tidligere?
  3. Husk at refinansiering ikke er noen magisk løsning. Du må fortsatt betale tilbake så mye gjeld som overhodet mulig.

En viktig huskeregel for å unngå en slik situasjon er som følger: Finansier aldri vanlige utgifter i husholdningen ved hjelp av lånte penger.